✛ Święty ✛

stanisław
kazimierczyk

Modlitwy i pieśni

Litania do św. Stanisława Kazimierczyka

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,
módl się za nami.
Święty Stanisławie Kazimierczyku,
Wierny wykonawco rad ewangelicznych,
Naśladowco życia apostolskiego,
Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela,
Skupiający wiernych przy jednym stole eucharystycznym,
Miłośniku Krzyża i umartwienia,
Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,
Przykładzie cnót chrześcijańskich,
Wzgardzicielu próżności świata,
Wzorze pokory i cierpliwości,
Siewco braterskiej miłości,
Miłośniku czystości,
Kaznodziejo wiernie objaśniający słowo Boże,
Nauczycielu teologii i Pisma Świętego,
Troskliwy wychowawco młodzieży zakonnej,
Niezmordowany spowiedniku ludu Bożego,
Przewodniku pokutujących,
Ucieczko będących w niebezpieczeństwie,
Pociecho smutnych i strapionych,
Opiekunie ubogich,
Nadziejo chorych,
Narzędzie cudownych dzieł Bożych,
Lekarzu przywracający wzrok,
Podporo chromych,
Ozdobo Zakonu Kanoniczego,
Chlubo naszego Narodu,
Patronie Krakowa i Kazimierza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Stanisławie Kazimierczyku.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Święty Stanisławie, który swoją postawą i kazaniami uczyłeś wiernych czci Najświętszego Sakramentu, * wyjednaj nam przed Bogiem również gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka

Dzień pierwszy
MODLITWA O ŻYCIE WIECZNE
Święty Stanisławie Kazimierczyku, gorący ran Jezusowych i krzyża miłośniku, wierny sługo Boży, spraw to u Boga, prosimy Cię, abyśmy za twoją przyczyną, ranami Jezusa odkupieni, widzeniem Boga na wieki z tobą weselić się mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie.
– przez zasługi świętego Stanisława Kazimierczyka – Prosimy Cię, Panie
– o ufną wiarę
– o wierność słowu Bożemu
– o mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
– o właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
– o umiejętność dostrzegania dobra
– o pokrzepienie w trudnych chwilach życia
– o pocieszenie w smutkach i udrękach
– o siłę ducha w chwilach zwątpień
– o męstwo w znoszeniu cierpienia
– o wyzwolenie z nałogów
– o wrażliwość sumienia
– o pojednanie i przebaczenie win w naszych rodzinach
– o błogosławieństwa dla krewnych i dobrodziejów naszych
– o pokój w naszych sercach i na całym świecie
– o dobrą śmierć dla konających
– o szczęśliwą wieczność dla nas i naszych zmarłych
– o umiłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego
Módlmy się:
Prosimy Cię, święty Stanisławie Kazimierczyku, uproś nam u Wszechmogącego Boga łaskę, byśmy odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy – by odnajdywali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień drugi
MODLITWA O UWOLNIENIE OD GRZECHÓW I NIEBEZPIECZEŃSTW

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, przez przyczynę świętego sługi Twojego Stanisława Kazimierczyka, racz nam Twego miłosierdzia łaskawie udzielić, żebyśmy od grzechów naszych uwolnieni, ze wszystkich też niebezpieczeństw duszy i ciała oswobodzeni być
mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie.
– przez zasługi świętego Stanisława Kazimierczyka – Prosimy Cię, Panie
– o ufną wiarę
– o wierność słowu Bożemu
– o mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
– o właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
– o umiejętność dostrzegania dobra
– o pokrzepienie w trudnych chwilach życia
– o pocieszenie w smutkach i udrękach
– o siłę ducha w chwilach zwątpień
– o męstwo w znoszeniu cierpienia
– o wyzwolenie z nałogów
– o wrażliwość sumienia
– o pojednanie i przebaczenie win w naszych rodzinach
– o błogosławieństwa dla krewnych i dobrodziejów naszych
– o pokój w naszych sercach i na całym świecie
– o dobrą śmierć dla konających
– o szczęśliwą wieczność dla nas i naszych zmarłych
– o umiłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego
Módlmy się:
Prosimy Cię, święty Stanisławie Kazimierczyku, uproś nam u Wszechmogącego Boga łaskę, byśmy odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy – by odnajdywali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień trzeci
MODLITWA O ŚWIĘTOŚĆ, POKÓJ, ZDROWIE, POMYŚLNOŚĆ I ŻYCIE WIECZNE

Nieskończony w dobroci i wszechmocności Boże, którego miłosierdzia skarb jest nieprzebrany, majestatowi Twemu za dary nam dane, których nie jesteśmy godni przy naszych grzechach, dzięki czynimy. Postawiłeś przed oczy nasze wybranego świętego Stanisława Kazimierczyka, sługę Twego, jako zwierciadło cnót i doskonałości, dajże nam grzesznym, ażebyśmy dostateczny przykład na duszy i na sercu z niego wyrazili, aby patrząc na jego uczynki, za ich przykładem idąc, drogą tą, którą on postępował do błogosławieństwa wiecznego, za nim trafili i z ciemności grzechów na światło prawdy za jego przyczyną wyszli. Dałeś nam tego pobożnego kapłana za potężną podporę, nam, którzy nie ufając własnym siłom, za jego wstawiennictwem, osiągnęli to, o co prosimy.
Prosimy miłosiernej łaski Twojej, Stwórco najwyższy, Boże zastępów, dajże za przyczyną jego i pokorną jego modlitwą do Ciebie, abyśmy miłego pokoju, zdrowia, łaski i pomyślności od Ciebie zażywali, a po śmierci abyśmy żywot wieczny za doczesny otrzymali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie.
– przez zasługi świętego Stanisława Kazimierczyka – Prosimy Cię, Panie
– o ufną wiarę
– o wierność słowu Bożemu
– o mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
– o właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
– o umiejętność dostrzegania dobra
– o pokrzepienie w trudnych chwilach życia
– o pocieszenie w smutkach i udrękach
– o siłę ducha w chwilach zwątpień
– o męstwo w znoszeniu cierpienia
– o wyzwolenie z nałogów
– o wrażliwość sumienia
– o pojednanie i przebaczenie win w naszych rodzinach
– o błogosławieństwa dla krewnych i dobrodziejów naszych
– o pokój w naszych sercach i na całym świecie
– o dobrą śmierć dla konających
– o szczęśliwą wieczność dla nas i naszych zmarłych
– o umiłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego
Módlmy się:
Prosimy Cię, święty Stanisławie Kazimierczyku, uproś nam u Wszechmogącego Boga łaskę, byśmy odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy – by odnajdywali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień czwarty
MODLITWA ZA ZAKON KANONIKÓW REGULARNYCH I MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

Boże, który Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna i miasto Kraków ozdobiłeś wspaniałymi zasługami świętego Stanisława Kazimierczyka, spraw prosimy, aby on orędował za nami przed Twoim tronem teraz i w godzinę naszej śmierci. Jego bowiem raczył nawiedzić w godzinie śmierci Pan nasz Jezus Chrystus ze swoją Matką, Najświętszą Dziewicą i św. Stanisławem, biskupem i męczennikiem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie.
– przez zasługi świętego Stanisława Kazimierczyka – Prosimy Cię, Panie
– o ufną wiarę
– o wierność słowu Bożemu
– o mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
– o właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
– o umiejętność dostrzegania dobra
– o pokrzepienie w trudnych chwilach życia
– o pocieszenie w smutkach i udrękach
– o siłę ducha w chwilach zwątpień
– o męstwo w znoszeniu cierpienia
– o wyzwolenie z nałogów
– o wrażliwość sumienia
– o pojednanie i przebaczenie win w naszych rodzinach
– o błogosławieństwa dla krewnych i dobrodziejów naszych
– o pokój w naszych sercach i na całym świecie
– o dobrą śmierć dla konających
– o szczęśliwą wieczność dla nas i naszych zmarłych
– o umiłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego
Módlmy się:
Prosimy Cię, święty Stanisławie Kazimierczyku, uproś nam u Wszechmogącego Boga łaskę, byśmy odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy – by odnajdywali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień piąty
MODLITWA O ROZPALENIE MIŁOŚCI DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Święty Stanisławie, który swoją postawą i kazaniami uczyłeś wiernych czci Najświętszego Sakramentu, wyjednaj nam przed Bogiem również gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu.
Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie.
– przez zasługi świętego Stanisława Kazimierczyka – Prosimy Cię, Panie
– o ufną wiarę
– o wierność słowu Bożemu
– o mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
– o właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
– o umiejętność dostrzegania dobra
– o pokrzepienie w trudnych chwilach życia
– o pocieszenie w smutkach i udrękach
– o siłę ducha w chwilach zwątpień
– o męstwo w znoszeniu cierpienia
– o wyzwolenie z nałogów
– o wrażliwość sumienia
– o pojednanie i przebaczenie win w naszych rodzinach
– o błogosławieństwa dla krewnych i dobrodziejów naszych
– o pokój w naszych sercach i na całym świecie
– o dobrą śmierć dla konających
– o szczęśliwą wieczność dla nas i naszych zmarłych
– o umiłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego
Módlmy się:
Prosimy Cię, święty Stanisławie Kazimierczyku, uproś nam u Wszechmogącego Boga łaskę, byśmy odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy – by odnajdywali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień szósty
MODLITWA O UMOCNIENIE ŁASKĄ W PRZECIWNOŚCICH I CIERPIENIU

Boże Wszechmogący, który tajemnice Królestwa objawiasz pokornym i ubogim, Ty prowadziłeś św. Stanisława Kazimierczyka do świętości drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w apostolstwo parafialne i zakonne, udzielając mu sił, zwłaszcza podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i w modlitwie ku czci Matki Bożej. Za jego wstawiennictwem wzmocnij nas, Panie, Twą łaską, abyśmy w obliczu przeciwności i cierpienia świadczyli, że tylko Ty jesteś prawdziwym Życiem i najwyższym Dobrem.
Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie.
– przez zasługi świętego Stanisława Kazimierczyka – Prosimy Cię, Panie
– o ufną wiarę
– o wierność słowu Bożemu
– o mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
– o właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
– o umiejętność dostrzegania dobra
– o pokrzepienie w trudnych chwilach życia
– o pocieszenie w smutkach i udrękach
– o siłę ducha w chwilach zwątpień
– o męstwo w znoszeniu cierpienia
– o wyzwolenie z nałogów
– o wrażliwość sumienia
– o pojednanie i przebaczenie win w naszych rodzinach
– o błogosławieństwa dla krewnych i dobrodziejów naszych
– o pokój w naszych sercach i na całym świecie
– o dobrą śmierć dla konających
– o szczęśliwą wieczność dla nas i naszych zmarłych
– o umiłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego
Módlmy się:
Prosimy Cię, święty Stanisławie Kazimierczyku, uproś nam u Wszechmogącego Boga łaskę, byśmy odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy – by odnajdywali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień siódmy
MODLITWA O GORLIWE PODĄŻANIE ZA JEZUSEM

Boże, Ty napełniłeś świętego Stanisława, prezbitera, szczególną pobożnością do Najświętszego Sakramentu Eucharystii i ogromną miłością pasterską, † spraw, abyśmy wsparci jego wstawiennictwem i pociągnięci przykładem, * gorliwie dążyli do tego, co jedynie jest konieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie.
– przez zasługi świętego Stanisława Kazimierczyka – Prosimy Cię, Panie
– o ufną wiarę
– o wierność słowu Bożemu
– o mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
– o właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
– o umiejętność dostrzegania dobra
– o pokrzepienie w trudnych chwilach życia
– o pocieszenie w smutkach i udrękach
– o siłę ducha w chwilach zwątpień
– o męstwo w znoszeniu cierpienia
– o wyzwolenie z nałogów
– o wrażliwość sumienia
– o pojednanie i przebaczenie win w naszych rodzinach
– o błogosławieństwa dla krewnych i dobrodziejów naszych
– o pokój w naszych sercach i na całym świecie
– o dobrą śmierć dla konających
– o szczęśliwą wieczność dla nas i naszych zmarłych
– o umiłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego
Módlmy się:
Prosimy Cię, święty Stanisławie Kazimierczyku, uproś nam u Wszechmogącego Boga łaskę, byśmy odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy – by odnajdywali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień ósmy
MODLITWA ZA KAPŁANÓW I O POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA I ZAKONÓW

Panie Boże Wszechmogący, Ty powołałeś Świętego Stanisława Kazimierczyka do uczestniczenia w Kapłaństwie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, do głoszenia Słowa Bożego i do gorliwej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jako gorliwego zakonnika i kapłana dałeś Stanisława jako przykład i orędownika ludu chrześcijańskiego. Racz nas, przeto dzisiaj wysłuchać przez jego wstawiennictwo.
Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie.
– przez zasługi świętego Stanisława Kazimierczyka – Prosimy Cię, Panie
– o ufną wiarę
– o wierność słowu Bożemu
– o mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
– o właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
– o umiejętność dostrzegania dobra
– o pokrzepienie w trudnych chwilach życia
– o pocieszenie w smutkach i udrękach
– o siłę ducha w chwilach zwątpień
– o męstwo w znoszeniu cierpienia
– o wyzwolenie z nałogów
– o wrażliwość sumienia
– o pojednanie i przebaczenie win w naszych rodzinach
– o błogosławieństwa dla krewnych i dobrodziejów naszych
– o pokój w naszych sercach i na całym świecie
– o dobrą śmierć dla konających
– o szczęśliwą wieczność dla nas i naszych zmarłych
– o umiłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego
Módlmy się:
Prosimy Cię, święty Stanisławie Kazimierczyku, uproś nam u Wszechmogącego Boga łaskę, byśmy odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy – by odnajdywali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień dziewiąty
MODLITWA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka! Ojciec niebieski posłał Cię, abyś ludzi zniewolonych przez grzech wyprowadził do światła prawdziwej wolności. W czasie ziemskiej wędrówki zawsze byłeś blisko słabych, opuszczonych i cierpiących. Niosłeś pocieszenie strapionym, uzdrawiałeś chorych i wskrzeszałeś umarłych. Twoje otwarte Serce bije nadal w Kościele, a Jego zbawcza moc przemienia nas w sakramentach świętych.
W swoim miłosierdziu dałeś i mnie uczestniczyć w tej tajemnicy, powołując do pomocy przy rozdzielaniu Twego Najświętszego Ciała. Pozwoliłeś mi nieść Twoją zbawczą obecność w Komunii świętej do chorych ludzi. Niech moc Twego Ducha przenika mnie do głębi. Spraw bym sercem chłonąc Twoją łaskę i pełniąc zleconą mi posługę, stawał się widocznym znakiem Twojej obecności w moim środowisku.
Maryjo, Matko naszego Zbawiciela, która niosąc Go pod sercem spiesznie zdążałaś do Elżbiety, uproś mi łaskę podobnej gorliwości, gdy idę do powierzonych mi chorych.
Święty Stanisławie Kazimierczyku, módl się za nami!
Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie.
– przez zasługi świętego Stanisława Kazimierczyka – Prosimy Cię, Panie
– o ufną wiarę
– o wierność słowu Bożemu
– o mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
– o właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
– o umiejętność dostrzegania dobra
– o pokrzepienie w trudnych chwilach życia
– o pocieszenie w smutkach i udrękach
– o siłę ducha w chwilach zwątpień
– o męstwo w znoszeniu cierpienia
– o wyzwolenie z nałogów
– o wrażliwość sumienia
– o pojednanie i przebaczenie win w naszych rodzinach
– o błogosławieństwa dla krewnych i dobrodziejów naszych
– o pokój w naszych sercach i na całym świecie
– o dobrą śmierć dla konających
– o szczęśliwą wieczność dla nas i naszych zmarłych
– o umiłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego
Módlmy się:
Prosimy Cię, święty Stanisławie Kazimierczyku, uproś nam u Wszechmogącego Boga łaskę, byśmy odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy – by odnajdywali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Copyright 2021