✛ Święty ✛

stanisław
kazimierczyk

Kanonizacja Świętego Stanisława Kazimierczyka​

19 grudnia 2009 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie za wstawiennictwem Stanisława Kazimierczyka, co umożliwiło jego kanonizację, która nastąpiła w Rzymie 17 października 2010 roku.

Wspomnienie liturgiczne Stanisława Kazimierczyka obchodzone jest w Kościele katolickim w dzienną rocznicę śmierci (3 maja), a także 5 maja (w Polsce).

Msza Święta kanonizacyjna Świętego Stanisława Kazimierczyka

Copyright 2021