✛ Święty ✛

stanisław
kazimierczyk

Poznaj niezwykłą postać gorliwego kaznodziei
i zarazem miłośnika Eucharystii, modlitwy i pracy
ŚWIĘTY STANISŁAWIE KAZIMIERCZYKU MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Życiorys

Przez pierwsze lata kapłaństwa święty Stanisław Kazimierczyk pracował w skryptorium oraz nauczał młodszych, gorzej wykształconych współbraci. Szybko okazało się, że Stanisław Sołtys, od miejsca urodzenia i zamieszkania nazywany Kazimierczykiem, posiada wielki dar trafiania słowem do serc słuchaczy. Jego kazania czy wykłady wygłaszane do młodszych współbraci zakonnych potrafiły zapalić ich do postępowania drogą cnoty i pobożności. Stanisław zdawał sobie sprawę, że – jak mówi starożytna sentencja – słowa uczą, przykłady pociągają i starał się nie tylko pouczać podopiecznych, ale przede wszystkim własnym przykładem zachęcać ich do trwania w dobru. Wszyscy, którzy się z nim spotykali, byli ujęci jego pokorą i słodyczą. W swym dążeniu do świętości przyszły święty nie bał się wyrzeczeń. (…)

Umartwiał się również na inne sposoby. Sypiał krótko, na gołej ziemi, we włosienicy. Po przebudzeniu albo odwiedzał chorych współbraci, albo odmawiał cały psałterz. Często wzorem wielkich świętych biczował się. W ten sposób pragnął uprosić poprawę i nawrócenie grzeszników. Chętnie studiował Pismo Święte oraz dzieła ascetyczne. Regularnie przystępował do spowiedzi i Komunii św., czerpiąc z nich siłę do pracy i ascezy.

Cuda

Na pierwsze cuda za wstawiennictwem św. Stanisława Kazimierczyka nie trzeba było długo czekać. Zapisano je bowiem już miesiąc po jego śmierci. Pierwszy z nich zdarzył się tuż po pogrzebie Świętego. Trapiona przez ciężką chorobę kazimierska mieszczka Katarzyna we śnie usłyszała obietnicę, że będzie zdrowa i nie umrze. Miała się udać do grobu Stanisława Kazimierczyka i zamówić Mszę św. Posłuchała polecenia ze snu i… wyzdrowiała. W ciągu kilku dni w małej kazimierskiej społeczności, liczącej niespełna dwa tysiące osób, wszyscy słyszeli o cudzie uzdrowienia Katarzyny.

Minął rok, a cudów za sprawą Stanisława z Kazimierza zanotowano już 176. Wiele informacji na temat łask, jakimi Pan Bóg obdarzał modlących się za wstawiennictwem św. Stanisława możemy wyczytać z obrazów wotywnych, ufundowanych przez wdzięcznych czcicieli kazimierskiego zakonnika. Dowiadujemy się z nich między innymi, że podkomorzyna Czartoryska dziękuje za lekki poród i powicie „synaczka”, a Adam Bosowski, dworzanin króla Władysława „y Małżonki iego” dziękuje za to, że przestała płynąć krew z oczu jego córki, zaś „uprzednio chory, głuchy i niewidomy” został uzdrowiony.

Najbardziej znanym cudem za wstawiennictwem św. Stanisława Kazimierczyka było uzdrowienie starosty oświęcimskiego, Piotra Komorowskiego, który cierpiał najprawdopodobniej na ropień oczodołu. Choroba była dla niego olbrzymim ciosem, ponieważ pierwsze oko stracił 17 lat wcześniej w czasie wyprawy wojennej. Mimo to nie stracił nadziei i udał się do grobu św. Stanisława, gdzie modlił się o zdrowie. Jego modlitwy szybko zostały wysłuchane. Po dwóch dniach starosta powrócił do Kościoła Bożego Ciała i oznajmił, iż nie dość, że ból ustąpił to jeszcze całkowicie odzyskał wzrok. W ramach podziękowania za otrzymaną łaskę postanowił ufundować kościół w Suchej Beskidzkiej.

Modlitwy

Litania do św. Stanisława Kazimierczyka

 

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,

módl się za nami.

Święty Stanisławie Kazimierczyku,
Wierny wykonawco rad ewangelicznych,
Naśladowco życia apostolskiego,
Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela…

Kanonicy Regularni – kuźnia świętości Stanisława Kazimierczyka.

Początków zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich szukać należy w położonej w Numidii (dzisiejszej Algierii) Hipponie, gdzie pod koniec IV w. wokół św. Augustyna skupiła się pierwsza wspólnota klerycka. Jej członkowie, nawiązujący do ideałów pierwszych chrześcijan, łączyli ascezę życia mniszego z obowiązkami apostolskimi. W miarę upływu czasu ruch kanonicki rozszerzał się, obejmując swoim zasięgiem cały ówczesny świat chrześcijański. Do pewnego momentu każda z nowopowstałych kongregacji rządziła się swoimi prawami…

Mauzoleum Św. Stanisława Kazimierczyka

Kościół Bożego Ciała – miejsce pracy Świętego

Jak chce legenda, zapisana przez mistrza Jana Długosza, do powstania kościoła Bożego Ciała przyczyniła się… kradzież monstrancji z kościoła Wszystkich Świętych (dziś nieistniejącego). Złodzieje, zorientowawszy się że monstrancja jest miedziana, a nie – jak przypuszczali – złota, porzucili ją na bagnach, nieopodal kościoła św. Wawrzyńca we wsi Bawoł, na terenie dzisiejszego Kazimierza. Nad monstrancją zaczęły ukazywać się błękitne światła, co spowodowało, że do miejsca tego udała się uroczysta procesja…

Beatyfikacja Sługi Bożego Stanisława Kazimierczyka

18 kwietnia 1993 na Placu św. Piotra w Rzymie, papież Jan Paweł II beatyfikował Stanisława Kazimierczyka wraz z Marią Angelą Truszkowską założycielką Sióstr Felicjanek, dokonując potwierdzenia jego kultu, mówiąc o nim:

 

Dla wielu był przewodnikiem na drogach życia duchowego.

W poniedziałki o godz. 8:00 i czwartki o godz. 19:00 jest sprawowana Msza św. dla strapionych za wstawiennictwem św. Stanisława Kazimierczyka.

Twoje podziękowania i prośby do św. Stanisława

Święty Stanisław Kazimierczyk jest niezwykle skutecznym świętym. Świadkowie licznych cudów potwierdzają, że dzięki gorliwej modlitwie za wstawiennictwem Stanisława z Kazimierza, można wyprosić wiele łask dla siebie i swoich bliskich.

Właśnie teraz Ty również stajesz przed taką szansą! Wystarczy, że zapiszesz swoje podziękowania i prośby do św. Stanisława Kazimierczyka w poniższym formularzu. We wszystkich zapisanych intencjach, w każdy poniedziałek o godzinie 8:00 i czwartek o godz. 19:00 w Bazylice Bożego Ciała odprawiana jest Msza Święta.
    Copyright 2021